Co se naučíte

Kresba tužkou

Kresba uhlem

Kresba rudkou

Kresba pastelem

Kresba  a malba portrétu

Kresba a malba figury

 

Malba akvarelovými barvami

Malba akrylovými barvami

Malba olejovými barvami